Galleries

Teritorija Rēzeknē, kur varētu būvēt jaunu rūpniecības kompleksu