Ukraine currency exchange rates to change December 9

Take note – story published 1 year and 6 months ago

Latvia's central bank said November 21 that Ukrainian refugees in Latvia should be aware of impending changes to the exchange rate between Ukrainian hryvni and euros.

"In view of the proposal by the National Bank of Ukraine, the exchange of Ukrainian hryvni (UAH) to euro (EUR) at the official exchange rate set by the National Bank of Ukraine will be ceased after 9 December 2022," Latvijas banka said.

The exchange of UAH to EUR and other local currencies has already been discontinued or will also be suspended in other European countries involved in this initiative aimed at helping Ukrainian refugees. According to the National Bank of Ukraine, this decision has been taken in the light of the reduced demand for the exchange of UAH as many refugees have already exchanged them, but others have returned to their homes in Ukraine.

After 9 December, the exchange of UAH to EUR will be continued by Latvian currency exchange bureaux that do it voluntarily and at market rate.

Latvia commenced the exchange of UAH to EUR according to the rate set by the National Bank of Ukraine at the beginning of September 2022.

"For the attention of Ukrainian refugees! This opportunity will be available for three more weeks, and 9 December is the last day when UAH can be exchanged to EUR in branches of AS Industra Bank (https://industra.finance/lv) and AS Rietumu banka  (https://www.rietumu.com/lv/person) in Rīga and four Latvian cities," the central bank added.

 More detailed contact information is available at: https://industra.finance/banka/kontakti-un-rekvizitihttps://www.rietumu.com/lv/about-bank/bank-details.

As a reminder, no fees or commission is charged for the currency exchange. The following principles are applied to the exchange process:

•            only banknotes with the following face value are exchanged: UAH 100, 200, 500 and 1000;

•            badly damaged banknotes are not exchanged;

•            the maximum amount that can be exchanged by one Ukrainian refugee is UAH 10 000;

•            all Ukrainian refugees registered in Latvia are entitled to foreign exchange transactions;

•            the exchange rate of UAH to EUR is established by the National Bank of Ukraine (it is revised once a week and published on the website of Latvijas Banka – bank.lv).

All hryvni exchanged by AS Industra Bank and AS Rietumu Banka are resold to Latvijas Banka, which in turn will exchange them to euro at the National Bank of Ukraine. The exchange rate fixed by the National Bank of Ukraine is used in these operations and thus none of the parties involved will profit from these operations.

Latvijas Banka thanked Industra Bank and Rietumu Banka for cooperation and volunteering in this support measure aimed at Ukrainian refugees.

The information above is also reproduced below in Ukrainian.

Інформація щодо змін в обміні гривні на євро

 

 

У зв'язку з відповідною пропозицією Національного банку України після 9 грудня 2022 року обмін української гривні на євро за офіційним курсом, встановленим Національним банком України, буде припинено.

 

Обмін гривні на євро та інші місцеві валюти вже припинено або буде припинено в інших європейських країнах, які беруть участь у цій ініціативі, спрямованій на допомогу українським біженцям. За повідомленням Національного банку України, таке рішення було прийнято у зв'язку зі зменшенням попиту на обмін гривні, оскільки багато біженців вже обміняли її, а інші повернулися додому в Україну.

 

Після 9 грудня обмін гривні на євро продовжать латвійські обмінники, які здійснюють його добровільно та за ринковим курсом.

 

Латвія розпочала обмін гривні на євро за курсом, встановленим Національним банком України, на початку вересня 2022 року.

 

Звертаємо увагу українських біженців!

 

Така можливість буде доступна ще протягом трьох тижнів, а 9 грудня закінчується термін обміну гривні на євро у відділеннях AS Industra Bank (https://industra.finance/lv) та AS Rietumu banka (https://www.rietumu.com/lv/person) у Ризі та чотирьох містах Латвії (більш детальна контактна інформація розміщена на сайтах: https://industra.finance/banka/kontakti-un-rekvizitihttps://www.rietumu.com/lv/about-bank/bank-details).

 

Нагадуємо, що під час здійснення операцій з обміну не стягуватимуться жодні комісії.

Обмін української гривні на євро відбуватиметься з дотриманням таких вимог:

  • до обміну прийматимуться лише банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень;
  • до обміну не прийматимуться значно зношені банкноти та банкноти з дефектами;
  • загальна сума, яку може обміняти один український біженець, не може перевищувати 10 тисяч гривень;
  • всі українські біженці, зареєстровані в Латвії, мають право на обмін гривні;
  • фіксований обмінний курс був встановлений Національним банком України (курс обміну може змінюватися один раз на тиждень).

Уся готівка, деномінована в гривні, яка буде придбана AS "Industra Bank" і AS "Rietumu banka", надалі буде перепродана Національному банку Латвії, який, зі свого боку,  обміняє її на євро в  Національному банку України. Для цих операцій  використовуватиметься обмінний курс, установлений  Національним банком України, тобто жодна із залучених сторін не отримає прибутку від цих операцій.

 

Банк Латвії висловлює подяку AS Industra Banka та AS Rietumu Banka за співпрацю та волонтерську діяльність у цій програмі підтримки українських біженців.

Seen a mistake?

Select text and press Ctrl+Enter to send a suggested correction to the editor

Select text and press Report a mistake to send a suggested correction to the editor

More

Most important