Topics Topics

Elvita Ruka

Mg.art, publiciste, NKMP sabiedrisko attiecību speciāliste

Producente, publiciste, ceļotāja ar mākslas vēsturnieces izglītību, kam laikabiedru dziļāka iepazīšana un rakstīšana ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Interesi par romu ļaudīm un kultūru noteikusi Elvitas aizraušanās ar čigānu dejām un romantizētie priekšstati par nomadu īpašo mentalitāti.


View author's articles: English Latvian Russian

Author's articles

Please be aware that the LSM portal uses cookies. By continuing to use this site, you agree that we may store and use cookies on your device. Find out more

Accept and continue